Jak často musíte kontrolu podstoupit?

To záleží na konkrétním objektu a stanovené výši požárního nebezpečí. Avšak ve většině objektů (§ 12 odst. 5) nejsou požární nebezpečí zvýšená a tak jsou prohlídky prováděny minimálně 1x za rok. Jiná situace nastává v objektech se zvýšenými riziky, kde se kontroly provádějí s vyšší frekvencí, tj. 1x za 3 měsíce a 1x za 6 měsíců